Hong-Kong-Bo-Innovation12Het valt terug te zien op verschillende beurzen en andere evenementen die binnen de horeca plaatsvinden. Innovatie en de blik richten op de toekomst staan vaak centraal. Andere pijlers zijn duurzaamheid, wat natuurlijk belangrijk is omdat het de juiste route naar die toekomst uitstippelt. Er wordt constant gekeken naar dingen die betert kunnen en naar onderwerpen waar nog voldoende winst te behalen valt.

In bepaalde onderdelen valt nog ruime winst te halen. Hierbij wordt vooral gedoeld op technologie en duurzaamheid. Want hoe is het toch mogelijk dat je tegenwoordig alles online kunt doen maar dat daar in de wereld van de gastronomie met datzelfde internet nog niet veel gedaan wordt. Je kunt immers vanaf je luie stoel alles tegenwoordig, of het nu online shoppen, een potje Blackjack spelen, de krant lezen of concerttickets boeken betreft. De wereld ligt vanaf je mobiele apparaat compleet aan je voeten. Voor de horeca is het moeilijker om hierop in te spelen. Dit wel niet zeggen dat men niet op allerlei manieren probeert op dit vlak de nodige winst te behalen. De echte doorbraak laat misschien voorlopig nog even op zich wachten, maar dit is geen reden tot somberheid.

De marketing wereld heeft de gastronomie ook redelijk lang vrijwel links laten liggen. Hier komt overigens steeds meer verandering. Met nieuwe goed doordachte concepten wordt er steeds meer en meer aandacht besteed aan hoe je gasten kunt binnenhalen en ze kunt binden. Door bepaalde concepten in te voeren ontstaan en bepaalde trends in deze branche die soms wel en soms niet aanslaan. Doordat er veel meer unieke ondernemen komen met nieuwe plannen zal dit alles naar verwachting snel veranderen. De horeca kan nog steeds grotendeels verovert worden op een aantal vlakken en men zal dit zeker niet laten als daar de mogelijkheid toe is. De toekomst zal uitwijzen hoe snel dit daadwerkelijk gebeurd.